På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Temautredning av räddningsinsatser med Sjöfartsverkets helikoptrar

O-2/18
Händelsedatum: 2018-01-31

Statens haverikommission (SHK) utreder olyckor och allvarliga tillbud enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. Ett av syftena är att ge underlag för en bedömning av de insatser som samhällets räddningstjänst har gjort i samband med en olycka eller ett tillbud och, om det finns skäl därtill, för förbättringar av räddningstjänsten. 

Sedan slutet av oktober 2017 har minst tre händelser anmälts till Statens haverikommission (SHK), vid vilka sjöräddningsinsatsen fördröjts eller i övrigt påverkats negativt av att Sjöfartsverkets SAR-helikoptrar inte synes ha kunnat användas på avsett vis. Ingen av de nu nämnda händelserna har i sig varit av den karaktären att de kommit att utredas av SHK. De tre händelser som avses är följande. 

Ropax-fartyget STENA NORDICA drabbades av en brand ombord, vilken kunde släckas av besättningen. Enligt vad som hittills framkommit kunde Sjöfartsverkets helikopter i Ronneby inte lyfta på grund av tekniska orsaker. Två rökskadade besättningsmän fördes i stället i land med hjälp av fartyg från Försvarsmakten. 

En fiskebåt som användes för fritidsfiske fick problem under en resa från Fårö till Nynäshamn. Befälhavaren larmade om att han inandats koloxid från motorns avgaser och var på väg att förlora medvetandet. Sjöfartsverkets helikopter i Visby kunde av någon anledning inte lyfta. Det kunde inte heller Sjöfartsverkets helikopter i Norrtälje. Sjöfartsverkets helikopter i Ronneby undsatte befälhavaren och anlände till platsen ungefär samtidigt som en av Sjöfartsverkets lotsbåtar. 

En person föll överbord från passagerarfartyget AMORELLA under en resa mellan Stockholm och Åbo. Enligt uppgift kunde inte Sjöfartsverkets helikopter i Norrtälje lyfta på grund av vädret. Helikoptrar från Finland bedömdes ha för lång resa för att hinna fram i tid. Eftersökning skedde i stället med fartyg som befann sig i området och avbröts efter två timmar utan att personen hittats. 

Den sammantagna bilden av de nämnda händelserna ger anledning att anta att det är motiverat från säkerhetssynpunkt att SHK inleder en temautredning, som med utgångspunkt i de nämnda händelserna syftar till att klarlägga hur räddningsinsatserna genomfördes, varför SAR-helikoptrarna inte kunnat användas som avsett, vilka effekter detta fått för räddningsinsatserna samt om det finns skäl att föreslå åtgärder för att förbättra den statliga sjö- och flygräddningstjänsten.

Beslutet om utredning grundas på 3 § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor och utredningen ska genomföras i enlighet med lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. 


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Jörgen Zachau


Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.

Genom att registrera dig ger du ditt samtycke till att din e-postadress lagras och behandlas för prenumerationstjänsten. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke och avsluta din prenumeration. Du tas då bort ur vårt prenumerationsregister. Mer information om vår behandling av personuppgifter hittar du här