Skred vid E6 utanför Stenungsund, Västra Götalands län

O-9/23
Händelsedatum: 2023-09-23

Ett skred inträffade under natten den 23 september 2023 vid E6 utanför Stenungsund. Händelsen ledde till omfattande skador på infrastruktur och i miljön. Bl.a. rasade stora delar av vägbanan på E6. Ingen blev allvarligt skadad. En omfattande räddningsinsats genomfördes för att säkra att ingen person kom till skada och för att vidare förhindra skador i miljön.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Alexander Hurtig


Skriv ut