På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Olycka med vindkraftverk i Lemnhult

O-8/15
Händelsedatum: 2015-12-24

Ett 185 meter högt vindkraftverk i Lemnhult, Jönköpings län, rasade den 24 december 2015. En viss mängd växellådsolja och hydraulolja m.m. rann ut i marken när maskinhuset träffade marken. I vindkraftsparken finns ytterligare 31 vindkraftverk med liknande konstruktion. Ägaren och tillverkaren utreder händelsen och har stoppat driften av övriga vindkraftverk till dess att säkerheten för dessa har kontrollerats.

SHK har beslutat att utreda olyckan. SHK gör således en egen utredning av händelsen men samverkar såväl med den privata utredning som bedrivs som med berörda myndigheter.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Alexander Hurtig

Nytt i utredningen


2017-11-08 SHK:s bedömning av Länsstyrelsen i Jönköpings läns rekommendationssvar
2017-11-08 Rekommendationssvar från Länsstyrelsen i Jönköpings län
2017-11-08 SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
2017-11-08 Rekommendationssvar från Arbetsmiljöverket
2017-11-08 SHK:s bedömning av Boverkets rekommendationssvar
2017-11-08 Rekommendationssvar från Boverket
2017-11-08 SHK:s bedömning av Vestas Wind Systems A/S rekommendationssvar
2017-11-08 Rekommendationssvar från Vestas Wind Systems A/S (Endast engelsk text)
2017-02-22 Sammanfattning och rekommendationer
2017-02-22 Slutrapport
Slutrapport RO 2017:01

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.