Mycket allvarlig personolycka med bygghiss

O-10/23
Händelsedatum: 2023-12-11

En mycket allvarlig olycka inträffade på en byggarbetsplats i samband med att en bygghiss rasade. Fem personer omkom i samband med olyckan.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2024-03-21 Pressmeddelande
2023-12-12 Pressmeddelande

Skriv ut