Husras på Aulingatan i Ystad

O-06/12
Händelsedatum: 2012-05-25

Husras på Aulingatan i Ystad, Skåne länNytt i utredningen


2014-05-23 SHK:s bedömning av Boverkets rekommendationssvar
2014-03-14 Boverkets rekommendationssvar
2013-12-19 Sammanfattning och rekommendationer
2013-12-17 Slutrapport
Slutrapport RO 2013:03

Skriv ut