Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

O-01/11
Händelsedatum: 2010-10-17

Dödsfall på hjärtklinikens hjärtintensivavdelning N25 vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholms län.Nytt i utredningen


2014-04-11 SHK:s bedömning av IVO:s rekommendationssvar
2014-04-11 SHK:s bedömning av Läkemedelsverkets rekommendationssvar
2014-04-11 SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
2014-03-18 Rekommendationssvar från Arbetsmiljöverket
2014-03-13 Rekommendationssvar från Läkemedelsverket
2014-03-10 Rekommendationssvar från IVO
2013-11-14 Slutrapport
Slutrapport RO 2013:02
2013-11-14 Sammanfattning och rekommendationer

Skriv ut