Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik

J-5/21
Händelsedatum: 2021-02-11

Ett norrgående godståg lastat med nya personbilar spårade ur på sträckan Kummelby-Häggvik. Det finns tecken på föregående sprickbildning i rälsen på platsen och det förefaller ha funnits, eller uppstått, ett brott på den högra rälen i färdriktningen. Drygt åtta meter av rälen slogs sönder när tåget passerade. Flera av tågets hjulaxlar spårade ur. De materiella skadorna på infrastrukturen blev omfattande.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2023-03-30 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2023-03-30 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2023-03-30 Rekommendationssvar från Trafikverket
2023-03-30 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2022-09-13 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2022-06-02 Slutrapport
Slutrapport RJ 2022:02
2022-02-11 SRJ 2022:01 Statusrapport

Skriv ut