Urspårning med godståg mellan Alby och Ovansjö

J-29/14
Händelsedatum: 2014-07-09

Ett godståg med två lok och 24 vagnar spårade ur. Skador uppstod på ett antal av vagnarna. Spåret skadades på en sträcka av 300 meter och även det intilliggande spåret skadades. Inga personer skadades.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Rickard Ekström

Nytt i utredningen


2016-01-13 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-01-13 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-01-13 Sammanfattning och rekommendationer
2015-07-03 Slutrapport
Slutrapport RJ 2015:03

Skriv ut