Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan

J-18/21
Händelsedatum: 2021-11-07

Den 7 november 2021 spårade tåg 9942 ur med 40 vagnar på sträckan Linaälv – Sikträsk på Malmbanan. Urspårningen orsakade stora skador på spårfordon och infrastruktur. Inga personskador uppstod.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2023-12-10 Förtydligande av rekommendationssvar från Trafikverket
2023-11-10 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2023-11-10 Rekommendationssvar från Trafikverket på SHK:s säkerhetsrekommendationer
2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer
2023-02-02 Pressmeddelande
2023-02-02 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:04
2022-11-07 Statusrapport SRJ 2022:03
2021-11-15 Olycksplatsundersökningen har avslutats
2021-11-10 Kontaktperson för J 18/21, urspårning på Malmbanan

Skriv ut