Urspårning i Ludvika

J-22/17
Händelsedatum: 2017-10-12

Tolv vagnar och ett lok i transport som ingick i ett tåg på totalt 37 vagnar spårade ur strax efter en plankorsning. Urspårningen fick till följd att flera av vagnarna, inklusive loket i transport, blev totalförstörda och måste skrotas. Inga personskador uppkom i samband med händelsen.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2020-07-16 SHKs bedömning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) förnyade rekommendationssvar
2020-01-21 SHK:s bedömning av SOS Alarm Sverige AB:s rekommendationssvar
2020-01-21 SHK:s bedömning av Räddningstjänsten Dala Mitt:s rekommendationssvar
2020-01-21 SHK:s bedömning av Green Cargo AB:s rekommendationssvar
2020-01-21 SHK:s bedömning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s (MSB) rekommendationssvar
2020-01-21 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2020-01-21 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2019-09-13 Rekommendationssvar från SOS Alarm Sverige AB
2019-09-13 Rekommendationssvar från Räddningstjänsten Dala Mitt
2019-09-13 Rekommendationssvar från Green Cargo AB
2019-09-13 Rekommendationssvar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2019-09-13 Rekommendationssvar från Trafikverket
2019-09-13 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2019-04-04 Sammanfattning och rekommendationer
2019-03-27 Slutrapport
Slutrapport RJ 2019:02

Skriv ut