Tågkollision vid driftplatsen Fångsjöbacken i Ragunda kommun

J-41/16
Händelsedatum: 2016-10-11

Två tåg skulle mötas på driftplatsen Fångsjöbacken, en driftplats på en enkelspårig bana, vilken medger samtidig infart.

Det ena tåget färdades in på sidotågvägen och befann sig fortfarande i tågvägsskiljande växel, när det mötande tåget kommit in på huvudtågvägen. Det sistnämnda tåget kunde inte stoppas vid mellansignalen, utan fortsatte förbi signalen och en stopplykta innan det stannade. Loket på det tåget tog i en av vagnarna på det andra tåget.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2018-07-10 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2018-07-10 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2018-07-10 SHK:s bedömning av Railcare T AB:s rekommendationssvar
2018-07-10 Rekommendationssvar från Railcare T AB
2017-12-20 sammanfattning och rekommendationer
2017-12-19 Slutrapport
Slutrapport RJ 2017:05

Skriv ut