Tillbud till påkörning av personal som arbetade i spåret på sträckan Fagersta - Smedjebacken

J-35/12
Händelsedatum: 2012-06-12

Tillbud till påkörning av personal som arbetade i spåret på sträckan Fagersta - Smedjebacken, Dalarnas län.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2014-07-10 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2014-07-10 SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
2014-05-20 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2014-04-24 Rekommendationssvar från Arbetsmiljöverket
2014-02-20 Slutrapport
Slutrapport RJ 2014:01

Skriv ut