Tillbud till påkörning av personal som arbetade i spåret på Skavstaby driftplats

J-66/10
Händelsedatum: 2010-11-17

Tillbud till påkörning av personal som arbetade i spåret på Skavstaby driftplats, Stockholms län.Nytt i utredningen


2013-05-03 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2013-02-04 Transportstyrelsens rekommendationssvar
2013-01-08 Sammanfattning och rekommendationer
2012-10-25 Slutrapport
Slutrapport RJ 2012:04

Skriv ut