Tillbud till kollision mellan två tåg vid Strömtorp

J-49/14
Händelsedatum: 2014-11-04

När de två resandetågen 634 och 8919 skulle mötas i Strömtorp leddes oväntat tåg 8919 in på spåret där tåg 634 nyss hade stannat. Föraren av tåg 8919 såg att växeln låg fel och stoppade tåget innan de kolliderade.

Haverikommissionen har bedömt händelsen som ett allvarligt tillbud.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rickard Ekström

Nytt i utredningen


2015-12-11 Sammanfattning och rekommendationer
2015-11-03 Slutrapport
Slutrapport RJ 2015:04

Skriv ut