Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård

J-06/12
Händelsedatum: 2012-01-30

Tillbud till kollision mellan tåg 6225 och en växlingsrörelse på Helsingborgs godsbangård, Skåne län.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2013-12-20 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2013-09-04 Transportstyrelsens rekommendationssvar
2013-06-12 Slutrapport
Slutrapport RJ 2013:02
2013-06-12 Sammanfattning och rekommendationer

Skriv ut