Tillbud till kollision mellan godståg och resandetåg vid Bjuv station i Skåne

J-33/14
Händelsedatum: 2014-07-22

Tillbud till kollision mellan godståg och resandetåg vid Bjuv station i Skåne.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2016-04-21 SHK:s bedömning av Ahus-Alstätter Eisenbahn AG:s rekommendationssvar (Endast engelsk text)
2016-04-21 Rekommendationssvar från Ahus-Alstätter Eisenbahn AG (Endast engelsk text)
2016-04-21 Sammanfattning och rekommendationer
2015-06-30 Slutrapport
Slutrapport RJ 2015:02

Skriv ut