Tillbud med tekniskt fel på tunneltåg vid Medborgarplatsen och Slussens tunnelbanestationer

J-38/11
Händelsedatum: 2011-05-24

Tillbud med tekniskt fel på tunneltåg vid Medborgarplatsen och Slussens tunnelbanestationer, Stockholms län.Nytt i utredningen


2014-09-19 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2014-02-21 Transportstyrelsens rekommendationssvar
2013-11-21 Slutrapport
Slutrapport RJ 2013:04
2013-11-21 Sammanfattning och rekommendationer

Skriv ut