Tågkollision i Öjebyn, Piteå

J-39/16
Händelsedatum: 2016-09-21

Ett godståg hade stopp i en signal men fick tillstånd att passera signalen. Ett annat godståg färdades på samma spår i mötande riktning. De två tågen kolliderade med varandra. Inga personer skadades fysiskt.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2020-03-04 SHK:s slutliga bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2019-11-14 Transportstyrelsens yttrande gällande SHK:s bedömning av rekommendationssvar
2018-02-05 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2018-02-05 Rekommendationssvar från Trafikverket
2018-02-05 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2018-02-05 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2017-09-07 Sammanfattning och rekommendationer
2017-09-06 Slutrapport
Slutrapport RJ 2017:03

Skriv ut