Spårtrafikolycka vid växling i Sundsvall

J-21/20
Händelsedatum: 2020-08-05

Ett godståg anlände till Sundsvall och skulle där växlas in till kombiterminalen. När växlingsrörelsen genomfördes befann sig föraren i loket längst bak i fordonssättet. På den främsta vagnen, ca 500 meter längre bort, stod en signalgivare som höll uppsikt i färdriktningen och kommunicerade med föraren via mobiltelefon. Av någon anledning föll signalgivaren av vagnen, blev påkörd och omkom.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Mikael Hillbo

Nytt i utredningen


2023-12-15 SHK:s bedömning av Sandahls Logistik AB:s rekommendatonssvar
2023-12-15 Rekommendationssvar från Sandahls Logistik AB
2023-12-15 SHK:s bedömning av CFL cargo Sverige AB:s rekommendationssvar
2023-12-15 Rekommendationssvar från CFL cargo Sverige AB
2023-12-15 SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
2023-12-15 Rekommendatonssvar från Arbetsmiljöverket
2023-12-15 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2023-12-15 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2022-02-21 Sammanfattning och rekommendationer
2022-02-14 Slutrapport
Slutrapport RJ 2022:01
2021-08-31 Statusrapport SRJ 2021:01

Skriv ut