Spårtrafikolycka vid Värö bruk utanför Varberg

J-13/22
Händelsedatum: 2022-11-16

I samband med att ett antal olastade vagnar skulle växlas på Värö bruk i Varbergs kommun inträffade en plankorsningsolycka mellan växlingsrörelsen och en lastbil. Föraren av växlingsrörelsen omkom i samband med olyckan.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Mikael Hillbo


Skriv ut