Spårtrafikolycka i Bastuträsk

J-1/18
Händelsedatum: 2018-01-03

Ett godståg från Green Cargo hade övergått till växlingsrörelse vid Bastuträsk och skulle växlas in till timmerterminalen. Loket var placerat längst bak i växlingssättets rörelseriktning. Föraren stod på ett fotsteg på den första vagnen i rörelseriktningen och radiostyrde växlingssättet när vagnen spårade ur med en axel. Föraren ramlade av vagnen, blev påkörd och skadades så allvarligt att han omkom.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2019-12-17 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2019-12-17 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2019-12-17 SHK:s bedömning av Infranord AB:s rekommendationssvar
2019-04-12 Rekommendationssvar från Infranord AB
2019-04-03 Rekommendationssvar från Trafikverket
2019-04-03 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2019-04-03 Sammanfattning och rekommendationer
2019-01-03 Slutrapport
Slutrapport RJ 2019:01

Skriv ut