Tillbud till urspårning i Hallstahammar

J-21/14
Händelsedatum: 2014-05-20

Tillbud till urspårning på grund av signalfel i Hallstahammar


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rickard Ekström

Nytt i utredningen


2016-07-14 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-07-14 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-07-14 Sammanfattning och rekommendationer
2015-05-11 Slutrapport
Slutrapport RJ 2015:01

Skriv ut