Temautredningen Säkerhet vid arbete i spårmiljö

J-67/12
Händelsedatum: 2012-11-20

Temautredningen Säkerhet vid arbete i spårmiljö.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2015-09-23 SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
2015-09-23 Sammanfattning och rekommendationer
2015-09-23 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2015-02-20 Arbetsmiljöverkets svar på rekommendationerna
2015-02-20 Transportstyrelsens svar på rekommendationerna
2014-11-20 Slutrapport
Slutrapport RJ 2014:05

Skriv ut