Tillbud till kollision mellan två spärrfärder på sträckan Hoting, Jämtlands län - Storuman, Västerbottens län

J-71/11
Händelsedatum: 2011-11-01

Tillbud till kollision mellan två spärrfärder på sträckan Hoting, Jämtlands län - Storuman, Västerbottens länNytt i utredningen


2013-11-28 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2013-05-15 Transportstyrelsens rekommendationssvar
2013-01-28 Slutrapport
Slutrapport RJ 2013:01

Skriv ut