Tillbud till kollision mellan vagnuttagning för transport och tåg 10093 på Torneträsk station

J-34/08
Händelsedatum: 2008-07-29

Tillbud till kollision mellan vagnuttagning för transport och tåg 10093 på Torneträsk station, Norrbottens län.Nytt i utredningen


2009-12-03 Slutrapport
Slutrapport RJ 2009:08

Skriv ut