Tillbud till kollision mellan tåg 7081 och vagnuttagning 76910 vid Klockarbäckens linjeplats på sträckan Umeå - Brännland

J-27/08
Händelsedatum: 2008-06-17

Tillbud till kollision mellan tåg 7081 och vagnuttagning 76910 vid Klockarbäckens linjeplats på sträckan Umeå - Brännland, AC län.Nytt i utredningen


2009-10-05 Slutrapport
Slutrapport RJ 2009:07

Skriv ut