Tillbud till kollision mellan tågen 7343 och 9450 på sträckan Hillared – Limmared

J-24/08
Händelsedatum: 2008-06-09

Tillbud till kollision mellan tågen 7343 och 9450 på sträckan Hillared – Limmared, O län.Nytt i utredningen


2009-06-09 Slutrapport
Slutrapport RJ 2009:05

Skriv ut