Tillbud till plankorsningsolycka mellan en lastbil med släp och resandetåg 3763 på sträckan Stora Höga-Kode

J-16/08
Händelsedatum: 2008-04-11

Tillbud till plankorsningsolycka mellan en lastbil med släp och resandetåg 3763 på sträckan Stora Höga-Kode, O län.Nytt i utredningen


2009-03-30 Slutrapport
Slutrapport RJ 2009:03

Skriv ut