Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg

J-23/07
Händelsedatum: 2007-12-13

Tillbud till plankorsningsolycka mellan lastbil och resandetåg 2513 På Esplanaden i Sundbyberg, AB län.Nytt i utredningen


2008-12-13 Slutrapport
Slutrapport RJ 2008:03

Skriv ut