Tillbud till kollision mellan tågen 67373 och 3743 på sträckan Stenungsund–Ytterby

J-17/07
Händelsedatum: 2007-10-19

Tillbud till kollision mellan tågen 67373 och 3743 på sträckan Stenungsund–Ytterby, O län.Nytt i utredningen


2008-10-06 Slutrapport
Slutrapport RJ 2008:02

Skriv ut