Plankorsningsolycka med tåg 614 och lastbil mellan Hägernäs och Rydbo

J-11/12
Händelsedatum: 2012-02-09

Plankorsningsolycka med tåg 614 och lastbil mellan Hägernäs och Rydbo, i Stockholms län.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Johan Gustafsson

Nytt i utredningen


2014-11-10 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2014-09-23 Transportstyrelsen rekommendationssvar
2014-07-04 Slutrapport
Slutrapport RJ 2014:04
2014-07-04 Sammanfattning och rekommendationer

Skriv ut