Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län

J-12/20
Händelsedatum: 2020-03-05

En lastbil med en maskintrailer lastad med en stenkross fastnade på plankorsningen Fäbodbäcksvägen i Hofors kommun och blev påkörd av SJ:s tåg 8179. Sex personer i tåget skadades, enligt initiala uppgifter, lindrigt. Materiella skador uppstod på tåget, lastbilsekipaget och spåranläggningen.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2021-09-21 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2021-09-21 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2021-09-21 Bilaga till Trafikverkets rekommendationssvar
2021-09-21 Rekommendationssvar från Trafikverket
2021-09-21 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2021-07-29 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2021-06-01 Slutrapport
Slutrapport RJ 2021:01

Skriv ut