Personolycka med radiolok på Sundsvalls rangerbangård, Västernorrlands län

J-58/12
Händelsedatum: 2012-09-20

Personolycka med radiolok på Sundsvalls rangerbangård, Västernorrlands län.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Johan Gustafsson

Nytt i utredningen


2014-09-11 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2014-09-03 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2014-04-17 Sammanfattning och rekommendationer
2014-04-17 Slutrapport
Slutrapport RJ 2014:02

Skriv ut