Olycka vid Pölsebo, Göteborgs kommun

J-40/15
Händelsedatum: 2015-09-05

En person från ett arbetslag som precis avslutat ett arbete med slipersbyte blev påkörd av ett tåg och fick allvarliga skador.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2017-02-02 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-08-29 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-08-29 Sammanfattning och rekommendationer
2016-05-31 Slutrapport
Slutrapport RJ 2016:01

Skriv ut