Olycka på Saltsjöbanan

J-04/13
Händelsedatum: 2013-01-15

Olycka på Saltsjöbanan, Stockholms län


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2014-05-06 Sammanfattning och rekommendationer
2014-05-05 Slutrapport
Slutrapport RJ 2014:03

Skriv ut