Olycka med tappad last tåg 9132 på Frövi driftsplats

J-08/11
Händelsedatum: 2011-01-27

Olycka med tappad last tåg 9132 på Frövi driftsplats Örebro län.Nytt i utredningen


2013-04-12 SHK:s svar till Transportstyrelsen
2013-02-27 Transportstyrelsens rekommendationssvar
2012-11-01 Slutrapport
Slutrapport RJ 2012:05

Skriv ut