Kollision mellan godståg och timmerbil i plankorsning i Hökmora

J-5/18
Händelsedatum: 2018-02-01

En timmerbil fastnade i en plankorsning i Hökmora och blev påkörd av ett godståg. Timmerbilen fick omfattande skador, men ingen person befann sig i timmerbilen vid kollisionstillfället. Lokföraren i godståget hann kasta sig ur loket, men skadades och fick tas till sjukhus. Loket spårade ur och lossnade från resten av tåget och fick omfattande skador. Ett antal vagnar spårade också ur, men blev stående kvar vid sidan om spåret.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Alexander Hurtig

Nytt i utredningen


2019-11-07 SHK:s bedömning av Trafikverkets förtydligande av rekommendationssvar R1
2019-10-03 Förtydligande av rekommendationssvar R1 från Trafikverket
2019-09-20 SHK:s bedömning av Trafikverkets förnyade rekommendationssvar
2019-09-20 Förnyat rekommendationssvar från Trafikverket
2019-09-09 SHK:s bedömning av Leif Löfgren AB:s rekommendationssvar
2019-09-09 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2019-04-03 Rekommendationssvar från Löfgrens Åkeri AB
2019-04-03 Rekommendationssvar från Trafikverket
2019-04-03 Sammanfattning och rekommendationer
2018-12-14 Slutrapport
Slutrapport RJ 2018:01

Skriv ut