Kollision mellan ett persontåg och en växlingsrörelse i Helsingborg

J-5/19
Händelsedatum: 2019-02-07

Ett tåg skulle växlas från ett spår till ett annat. Föraren ringde till tågklareraren och fick besked om att signalerna skulle ställas i ”rörelse tillåten”. Föraren började köra då han uppfattade det som att dvärgsignalen till mellansignal 110 och följande signal 116 visade ”rörelse tillåten”. När han hade passerat mellansignalen upptäckte han att signal 116 visade ”stopp” och att växeln låg fel. Han stannade då och ringde till tågklareraren. Växlingsrörelsen hade då redan kommit ut i tågvägen för ett ankommande pendeltåg. Pendeltåget och växlingsrörelsen kolliderade med högerdelen av fronterna mot varandra med skador på båda fordonen som följd, bl.a. på förarhytterna och fönstren längs med de första vagnarna på pendeltåget.155 passagerare fick evakueras. Några av passagerarna fick lindrigare skador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Alexander Hurtig

Nytt i utredningen


2020-08-14 SHK:s bedömning av Transdev Sverige AB:s rekommendationssvar
2020-08-14 SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
2020-08-14 Rekommendationssvar från Transdev Sverige AB
2020-08-14 Rekommendationssvar från Trafikverket
2020-01-29 Sammanfattning och rekommendationer
2020-01-22 Slutrapport
Slutrapport RJ 2020:01

Skriv ut