Allvarligt tillbud i Västerås

J-24/16
Händelsedatum: 2016-06-07

En växlingsrörelse fördes förbi en dvärgsignal i stopp och kom ut i en tågväg för ett ankommande tåg i Västerås central. Rörelserna stoppades med litet avstånd till varandra.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rickard Ekström

Nytt i utredningen


2017-03-31 Sammanfattning och rekommendationer
2017-03-30 Slutrapport
Slutrapport RJ 2017:02

Skriv ut