Ulykken med luftfartøy av type C-130, kallesignal HAZE 01 fra det norske Luftforsvar, ved Kebnekaise

M-04/12
Händelsedatum: 2012-03-15

Ulykken med luftfartøy av type C-130, kallesignal HAZE 01 fra det norske Luftforsvar, ved Kebnekaise, Norrbottens län.Nytt i utredningen


2013-10-22 Slutrapport
Slutrapport RM 2013:02 text på norska

Skriv ut