Tillbud under luftstrid mellan två J 35 J ur F 10, Ö Varberg

M-01/96
Händelsedatum: 1996-03-14

Ett allvarligt tillbud inträffade mellan två flygplan J 35 J ur Skånska flygflottiljen F 10, under luftstridsövning ca 30 km öster om Varberg. Målrotetvåan passerade på så nära avstånd framför jaktrotetvåan att en kollision befarades.Nytt i utredningen


1996-09-02 Slutrapport
Slutrapport RM 1996:02

Skriv ut