Tillbud till olycka med en militärhelikopter i närheten av Namsos i Norge

M - 4/16
Händelsedatum: 2016-02-27

Tillbud till olycka med en svensk militärhelikopter av typen HKP 14 (NH 90), opererad av Försvarsmakten, som kom i kontakt med marken i samband med roteflygning på låg höjd i Norge den 27 februari 2016. Ingen personal eller materiel skadades vid händelsen.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2019-02-13 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2019-02-13 Justerat rekommendationssvar från Försvarsmakten
2019-02-13 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2019-02-13 Sammanfattning och rekommendationer
2017-10-03 Slutrapport
Slutrapport RM 2017:02

Skriv ut