Separationsunderskridande mellan svenska JAS-plan och franska Mirage-plan

M-14/17
Händelsedatum: 2017-05-25

Under en militär övning i norra Sverige färdades en grupp med fyra svenska stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen i kolonn på en höjd av 22 000 fot. Samtidigt färdades två franska stridsflygplan av typen Mirage 2000C i motsatt riktning på en höjd av 27 000 fot. De franska flygplanen sjönk och kom att passera ett av de svenska flygplanen på ett avstånd av 150 meter i sida och 100 fot i höjd. Piloterna upptäckte varandra några sekunder före passagen. Inga undanmanövrer utfördes.

Haverikommissionen har bedömt händelsen som ett allvarligt tillbud och har inlett en säkerhetsutredning.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2018-08-22 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2018-08-22 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2018-08-22 Sammanfattning och rekommendationer
2018-03-16 Slutrapport
Slutrapport RM 2018:03

Skriv ut