Kollisionstillbudet mellan flygplanen JAS39D nr 39.826 och Saab 340 med registrering SE-KXI, N-NO Nybro

M-08/07
Händelsedatum: 2007-10-03

Kollisionstillbudet mellan flygplanen JAS39D nr 39.826 och Saab 340 med registrering SE-KXI, N-NO Nybro, H län.Nytt i utredningen


2010-03-16 Slutrapport
Slutrapport RM 2010:01

Skriv ut