Olycka med två militära helikoptrar Y04 och Y10 av typ HKP9A väster Ryd

M-07/07
Händelsedatum: 2007-09-11

Olycka med två militära helikoptrar Y04 och Y10 av typ HKP9A väster Ryd, G län.Nytt i utredningen


2008-09-12 Säkerhetskulturutredning, MTO Psykologi
2008-09-09 Slutrapport
Slutrapport RM 2008:04

Skriv ut