Olycka med ett Stridsfordon 90 på Revingehed övningsfält

M-04/07
Händelsedatum: 2007-03-24

Olycka med ett Stridsfordon 90 på Revingehed övningsfält, M län.Nytt i utredningen


2007-12-20 Slutrapport
Slutrapport RM 2007:05

Skriv ut