Kollision mellan två stridsbåtar 90 H, norr om Sollenkroka brygga, Vindö

Ms-05/04
Händelsedatum: 2004-06-13

Kollision mellan två stridsbåtar 90 H, norr om Sollenkroka brygga, Vindö, AB län.Nytt i utredningen


2006-03-28 Slutrapport
Slutrapport RM 2006:01

Skriv ut