Olycka med en HKP4B (Boeing-Vertol 107) över Östersjön ca 8 km NNO Studsvik

M-02/03
Händelsedatum: 2003-01-27

Olycka med en HKP4B (Boeing-Vertol 107) över Östersjön ca 8 km NNO Studsvik, D län.Nytt i utredningen


2005-09-19 Slutrapport
Slutrapport RM 2005:03

Skriv ut