Tillbud med ett flygplan TP 103 (Cessna 550 Citation ll) på Stockholm/Bromma flygplats

M-001/00
Händelsedatum: 2000-02-13

Tillbud med ett flygplan TP 103 (Cessna 550 Citation ll) på Stockholm/Bromma flygplats, AB län.Nytt i utredningen


2000-04-20 Slutrapport
Slutrapport RM 2000:03

Skriv ut