Olycka med en JAS39 Gripen ur Skaraborgs flygflottilj/F över Vänern

ML-02/99
Händelsedatum: 1999-09-20

Olycka med en JAS39 Gripen ur Skaraborgs flygflottilj/F 7 över Vänern, S län.Nytt i utredningen


2002-09-30 Slutrapport
Olycka med en JAS39 Gripen ur Skaraborgs flygflottilj/F över Vänern

Skriv ut